Dselect nazwa, idGrupy from grupyObiektow where nazwa like 'Military' and idJezyka='1' and idRodzajuObiektu=26 limit 0,1
Military